Voorkom mineralentekort bij uw schapen


Voldoende structuurrijk ruwvoer is voor een schaap belangrijk. In de afgelopen jaren  zijn mineralen en sporenelementen in het Nederlandse grasland en ruwvoer teruggelopen.  Goed voer is belangrijk voor uw schapen, met name als u fokprestaties verwacht  van uw ooien.Mineralen voor drachtige ooien


Veel ruwvoer betekent een structureel mineralentekort

De daling van mineralen en sporenelementen in het ruwvoer  betekent dat schapen die een rantsoen met veel gras en/of ruwvoer hebben  een structureel tekort krijgen. Dit zal niet direct merkbaar zijn maar pas als de tekorten al te groot zijn. In een eerder stadium is een mineralentekort wel aantoonbaar door bloedonderzoek.

Een mineralentekort kan grote gevolgen hebben op het gebied van bijvoorbeeld: voederconversie , vruchtbaarheid, eetlust, groei, dracht en melkproductie.

In de meeste gevallen wordt er te weinig krachtvoer gevoerd om de balans mineralen en sporenelementen goed te krijgen. Enerzijds omdat krachtvoer ook suikers en zetmeel bevat wat tot vervetting kan leiden, anderzijds omdat krachtvoer een bepaalde samenstelling heeft waarbij er vanwege de verschillende grondsoorten scheve verhoudingen in de mineralenbalans kunnen gaan ontstaan. Dit is op te lossen door continue een mineralen liksteen aan te bieden.

Een liksteen zoals de Rockies Schaap is niet alleen een eenvoudige manier om mineralen aan te vullen maar ook een gezonde oplossing.

Mineralen en sporenelementen voor schapen
 

Bij ieder dier is het aandeel mineralen en sporenelementen in het rantsoen relatief klein. Echter de mineralen spelen wel een grote rol bij vertering, energieomzetting , weerstand en algehele gezondheid.  


Voeding in dekperiode

Mineralen spelen elke dag een belangrijke rol in de voeding ook als de ooi vlak voor de dekperiode wat schraler geweid wordt, ook wel flushing genoemd. In de dekperiode moeten de ooien niet te dik zijn.  Over het algemeen geven te dikke ooien minder lammetjes in het voorjaar. Daarnaast hebben te dikke ooien  problemen met drachtig worden en tevens zijn ze dan ook gevoelig voor slepende melkziekte. Bij deze problemen spelen de mineralen en sporenelementen ook een belangrijke rol.
Wist u dat het niet drachtig worden kan wijzen op een seleniumtekort bij schapen?
Lees waarom welk mineraal van belang is verderop in dit artikel.


Voeding ooien tijdens dracht

Mede door het toepassen van jaarrond weiden en/of het verstrekken van een groot aandeel ruwvoer is het van belang dat de drachtige ooien voldoende eiwit en mineralen krijgen. Dit om tekortsituaties bij lammeren te voorkomen. Maar moet er hier nog gelet worden dat er niet te rijk gevoerd wordt ivm het vervetten van de dieren. Voldoende mineralen bijvoeren verlaagd de kans op slepende melkziekte. Bij de ontwikkeling van het ongeboren lam speelt mangaan een belangrijke rol bij de botontwikkeling, ook om te zorgen dat de ooi het niet bij zichzelf gaat onttrekken (demineralisatie).   Voor de lammeren is het tijdens de dracht van de ooi belangrijk om voldoende selenium te krijgen om ontwikkeling van het White Muscle Disesase in het eerste levensjaar te verminderen. Lees daarover meer in dit artikel onder de kop Selenium. Ook na de geboorte van het lam of de lammeren spelen de mineralen een belangrijke rol voor de ooi. zo is magnesium belangrijk voor het vlot afkomen van de nageboorte. 
Zo spelen de mineralen en sporenelementen het jaarrond een belangrijk rol bij uw schapen.

Wat zijn bijvoorbeeld de kenmerken van een kobaltgebrek bij schapen? Wat heeft vitamine B12 hiermee te maken? Lees dat onder de kop Mineralen voor schapen, welke zijn belangrijk?


Welke rol spelen de mineralen voor schapen?

In elke periode  van het jaar is het van belang om mineralen en sporenelementen bij te voeren.  Tijdens de dracht zijn de mineralen belangrijk voor;
● een goede groei van de ongeboren lammeren
●het vlot  aflammeren
● goede melkproductie
● optimale start pasgeboren lam

Wilt u de samenstelling van Rockies Schaap inzien, klik dan hier.

Problemen of ziekten bij schapen

Bij een vermoeden van een mineralenprobleem bij de schapen adviseren wij om bij een aantal schapen een bloedonderzoek te laten doen.  Want meten is weten. De mineralen en sporenelementen voor schapen vervullen vaak meerdere functies.  Hieronder volgt een uitleg welke rol de verschillende mineralen en sporenelementen spelen die  in de Rockies Schaap likstenen zitten.

Mineralen voor schapen, welke zijn belangrijk?


Zink

Zink ondersteunt de eetlust bij schapen en zorgt daarmee voor een hogere voederconversie. Dit is bijvoorbeeld extra van belang  vanaf de derde maand van de dracht. Deze periode vraagt veel van het moederdier omdat de ongeboren  lammeren snel groeien en de ooi minder ruimte heeft voor voeropname.


Magnesium

De kans op kopziekte wordt verminderd door voldoende magnesium te voeren. Dit mineraal ondersteunt de oudere melkgevende ooien en speelt een rol bij het vlot afkomen van de nageboorte.  Magnesium  is bij meer dan 300 enzymactiviteiten betrokken onder andere de energie- en eiwitstofwisseling. Schapen met een slecht gevulde pens  en een stijve gang vertonen  kunnen een magnesiumtekort hebben.

Mangaan

Voor en tijdens de dekperiode is mangaan erg belangrijk omdat het een rol speelt bij vruchtbaarheid. Zowel voor de ooi, het lam als de dek ram is mangaan nuttig voor een optimale conditie van het geslachtsorgaan. Ook is mangaan noodzakelijk voor de groei van kraakbeen en botgroei. Het mangaan gehalte in het gras of ruwvoer wordt mede bepaald door de pH van de grond. Is de pH van de grond hoog dan daalt het mangaan gehalte in het gras of ruwvoer.
Wist u dat? Bij mangaantekort worden vaak meer mannelijke dan vrouwelijke dieren geboren.


Kobalt

Een kobalttekort bij schapen heeft invloed op de weerstand en  groei. Er zijn een aantal kenmerken van kobaltgebrek bij schapen die al dan niet in combinatie met elkaar voorkomen: verminderde eetlust, onvoldoende afgrazen van de weide, slechte wolgroei en  achterblijven in groei, productie en conditie. Ook het werpen van doodgeboren lammeren is een kenmerk van kobalttekort. Ook bij de opfok van de lammeren kan het achterblijven in ontwikkeling een van de kenmerken zijn.  Een kobaltovermaat is zeldzaam. 


Jodium

Jodium tekort van langere duur uit zich in duidelijke structuurverandering aan de schildklier met uiteindekijk verminderde hormoonproductie. Klaver en koolsoorten in het rantsoen kunnen de opname van jodium remmen.


Selenium

Vooral zand- en veengronden staan  bekend om hun laag selenium gehalte.  Seleniumtekort  kan zich uiten  in stijfheid, moeilijk overeind kunnen komen, spiertrillingen en een snelle ademhaling. Lammeren met een seleniumtekort kunnen in het eerste levensjaar white muscle disease ontwikkelen, dit is een soort verkalking van de spieren.  Bij schapen kan verminderde vruchtbaarheid en abortus in een vroeg stadium van de dracht kenmerkend zijn.
Een seleniumovermaat kan ook voorkomen als er bemesting plaatsvindt, meerdere supplementen en voeders gevoerd worden. Laat u daarom altijd adviseren als u meerdere voeders bijvoert met selenium. Bij chronische seleniumoverschot zijn de dieren sloom, mager,  kreupel en of stijf en verliezen vacht.  Bij extreme en langdurige seleniumoverschotten kan  ontschoening plaatsvinden  (loslaten hoornschoen van hoefbeen) 


NatriumRockies Schaap liksteen

Zout wordt  goed opgenomen door schapen.  Bij een tekort loopt de voeropname en de melkproductie terug. Andere kenmerken zijn likzucht en gewichtsverlies

Naast dat er zout beschikbaar gesteld dient te worden moet er altijd voldoende drinkwater beschikbaar zijn.

 

Specialist in mineralen voor schapen

Van Benthem Minerals is specialist in mineralen en vitaminen voor o.a. schapen maar ook voor geiten en koeien. Met Rockies likstenen biedt Van Benthem Minerals voor ieder diersoort een passend mineralen aanbod die aansluit op het rantsoen.

Heeft u vragen over mineralen voor schapen? Neem contact op door hier te klikken of bel 0504061254

Heeft u vragen, neem contact op.


Wilt u de samenstelling van Rockies Schaap inzien, klik dan hier.