Magnesium Mg

Het macro mineraal magnesium heeft invloed op verschillende functies onder andere op het  ontspannen van spieren, prikkelgeleiding van de zenuwen. Het is een  bouwstof voor botten. Ook heeft het invloed op de werking van het parathyroid hormoon (PTH) bij een tekort krijg je een daling van het calcium in het bloed. Regulatie van de elektrolytenbalans, lichaamstemperatuur en bloedsuikerspiegel.
 

Zink Zn

Zink is belangrijk bij de vorming en het behoud van een gezonde vacht. Ook is zink van belang voor het immuunsysteem, wonden genezen slechter bij een tekort.  Een dof uitziende vacht of moeite met verharen kan ook veroorzaakt zijn door een gebrek aan zink. Zink in combinatie met koper en calcium speelt een belangrijke rol in de preventie van orthopedische aandoeningen zoals OCD. Een tekort aan zink kan de botontwikkeling verstoren waardoor er een groeiachterstand kan ontstaan, of er kan juist een teveel aan hoefvorming optreden. Ook kan de eetlust verminderen bij een tekort aan zink.
 

Koper Cu

Koper is belangrijk de enzymactiviteit en dus voor een goede werking van het immuunsysteem en de botstofwisseling. Koper is geassocieerd met ijzer metabolisme en speelt ook een rol in bot formatie. Koper is ook verantwoordelijk voor pigmentering van het haar. Een ander belangrijke functie van koper is de ondersteuning in de creatie van rode bloedcellen. Ook helpt koper bij de preventie van orthopedische aandoeningen zoals OCD. Een koper deficiëntie kan leiden tot abnormale botgroei, diarree, slechte groei, botproblemen en slechte vruchtbaarheid. In het algemeen leidt een gebrek aan koper tot een afname van de weerstand.
 

Jodium I

Jodium is essentieel voor een goede schildklierwerking. Een tekort kan een zogenaamde struma veroorzaken. De schildklier reguleert naast het basale metabolisme verschillende processen in het lichaam. Deficiëntie symptomen zijn doodgeboren dieren of extreme zwakte bij de geboorte. Een vergrote schildklier of een verminderde werking van de schildklier kan ook een gevolg zijn. Merries met een tekort aan jood kunnen een abnormale oestrus ontwikkelen. Bij mannelijke dieren kan het libido en de spermakwaliteit verminderen. Bij veulens kan een navelbreuk ook veroorzaakt zijn door een joodgebrek. Lacterende dieren hebben meer jood nodig dan bijvoorbeeld vleeskoeien omdat minimaal 10% van de jodium-inname in de melk wordt uitgescheiden.

Natrium Na

Natrium speelt samen met chloor en kalium een essentiële rol bij de osmotische druk van lichaamscellen en daarmee de vochthuishouding van het lichaam. Samen bepalen deze mineralen het kation-anion-verschil (ook wel zuur-base-evenwicht) van het rantsoen en van het lichaam. Natrium speelt een rol bij de overdracht van zenuwprikkels en bij de productie van enzymen die essentieel zijn voor de absorptie van glucose en bepaalde aminozuren. Ook heeft natrium een bufferfunctie in het maagdarmkanaal. Normaal gesproken wordt het natriumgehalte van het bloed zeer constant gehouden.
Een natriumtekort geeft geen specifieke gebreksverschijnselen, maar leidt meestal tot een verminderde voeropname, vruchtbaarheid en productie. Andere verschijnselen die kunnen worden waargenomen zijn: vermagering, sufheid, een droge en stugge huid, urinedrinken en likzucht.
Een natriumoverschot kan optreden bij een overmatige zoutopname, een watertekort en bij diarree (overmatig vochtverlies).

Cobalt Co

Het mineraal Cobalt vervult een rol in het lichaam van een herkauwer. Micro-organismen in de pens hebben met het voedsel opgenomen Cobalt nodig voor het maken van vitamine B-12, dat vervolgens wordt opgenomen vanuit de dunne darm in het bloed. Een tekort van Cobalt/vitamine B-12 wordt veroorzaakt door een tekort aan beschikbaar Cobalt in het rantsoen. Vitamine B-12 speelt een belangrijke rol in de stofwisseling. Specifiek bij lammeren zorgt een tekort aan Cobalt voor een verlaagde weerstand en een verhoogde gevoeligheid voor infectieziekten. Ook zijn de lammeren gevoeliger voor maagdarmworminfecties.

 

Selenium Se

Selenium is een belangrijk element in de weerstandsopbouw en uiergezondheid. Selenium is een antioxidant en speelt samen met vitamine E een rol bij de spierstofwisseling en bescherming van lichaamscellen. Speelt een rol bij groeihormonen. Selenium en vitamine E functioneren het beste in combinatie voor afvoer van afvalstoffen. Bij een tekort zie je vaak spieraandoeningen: slapte (lopen met gebogen poten, liggen veel en kunnen moeilijk overeind komen), stijfheid, spiertrillingen; verminderde weerstand (sneller vatbaar voor bacteriële infecties, antibiotica werken minder goed); verminderde schildklierfunctie (slomer); hormoonverstoringen (verminderde vruchtbaarheid).